Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Ιδρύθηκε το 1975, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση παρασίτων και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. Μέσα από μία πορεία συνεχούς ανάπτυξης οι εφαρμογές επεκτάθηκαν σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης υγιεινής. Αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα στην Ελληνική αγορά και είναι συνυφασμένο με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματικότητα.

Η Axiven Pest Control αποτελεί την φυσική εξέλιξη της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ. Aποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα μέσω ενός συνεχούς αναπτυσσόμενου δικτύου Franchise. Ταυτόχρονα, αποτελεί εγγύηση για την παροχή ασφαλών λύσεων με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM Integrated Pest management). Με το πέρασμα του χρόνου, οι εφαρμογές επεκτάθηκαν σε ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υγιεινής, εναρμονισμένα με την νομοθεσία και τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP. Προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, σε χώρους αποθήκευσης προϊόντων και μεταφοράς αυτών.

Η Axiven Building Care με τη 40ετή εμπειρία της εταιρίας είναι η απόλυτη εγγύηση της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης κτιρίων και πολυκατοικιών. Παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών οι οποίες ανανεώνονται ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, ενώ εκτείνεται από την έκδοση κοινοχρήστων μέχρι την διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης και επισκευής που κάθε κτήριο απαιτεί. Το μεγάλο πελατολόγιο της εταιρίας εκτός του ότι αποτυπώνει μια σχέση εμπιστοσύνης αποτελεί και εγγύηση ποιότητας και συνέπειας και αξιοπιστίας.

 
Η AXIVEN Consulting, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, επιστρατεύει την εμπειρία της στον χώρο της διασφάλισης ποιότητας και παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων βάσει προτύπων. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι, θα καθοδηγήσουν την επιχείρησή σας ώστε να υιοθετηθεί μία φιλοσοφία δέσμευσης στην ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον ή την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 

Το ολοένα αυξανόμενο μερίδιο των υπηρεσιών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ δημιούργησε την ανάγκη για την δημιουργία αυτόνομης εταιρίας με συγκεκριμένη στρατηγική. Πλέον παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της ενεργητικής απο την Axiven Fire Protection αλλά και της παθητικής πυροπροστασίας εξειδικευμένες ανά περίπτωση όπως προκύπτουν από την εκάστοτε μελέτη επικινδυνότητας.

 
Η πολυετή πείρα στον τομέα των εφαρμογών και οι ισχυρές συνεργασίες με οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού είχαν σαν φυσικό αποτέλεσμα την δημιουργία της εταιρίας διανομής προϊόντων υγειονομικής σημασίας ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Products. Διαθέτει μία ευρεία γκάμα σκευασμάτων απόλυτα εξειδικευμένων ανά περίπτωση αλλά και περιφερειακά προϊόντα και εξοπλισμό που διασφαλίζουν και εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα στον τομέα την υγειονομικής προστασίας.