Διαχείριση και Βιοανακύκλωση Αποβλήτων

 
Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται  τα απόβλητα τα οποία μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο  και το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. 
Επικίνδυνα είναι τα χημικά απόβλητα (υπολείμματα) τα απορρυπαντικά , οι διαλυτές , οι κόλλες , τα λιπαντικά  και γενικότερα ότι υγρό στερεό ή αέριο είναι επιβλαβές  εφ όσον έρθει σε επαφή με αυτό ο άνθρωπος ή το περιβάλλον . Το περιβάλλον είναι ο φορέας ο οποίος απορροφά την όποια υλη επικινδύνων απόβλητων και εάν γίνει μη ορθή διαχείριση η υλη αυτή μέσα από την χλωρίδα και την πανίδα  μεταφέρεται στο πιάτο μας, άρα σε εμάς .  
 
Διαχείριση των επικινδύνων αυτών απόβλητων είναι εξειδικευμένη υπηρεσία απαιτεί μεγάλη γνώση και εμπειρία .  
 
Η εταιρία διαθέτει όλες τις εγκρίσεις και άδειες που απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων . Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχείρισης  Επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ
 
 

 
Ζωικό υποπροϊόν (ΖΥΠ) θεωρείται το απόβλητο από την επεξεργασία του ζώου κατά την σφαγή του , την φυλετοποίηση ( αφαίρεση κόκαλου)  του την τυποποίηση του (Συσκευασία σε λουκάνικο, σε ζαμπόν , κλπ ) .
Η όλη αυτή διαδικασία της τυποποίησης του προϊόντος έχει τον κίνδυνο του να λήξει αυτό το προϊόν , να αλλοιωθεί , να κριθεί δηλαδή ακατάλληλο για τον άνθρωπο . Η εταιρία αναλαμβάνει να συλλέξει αυτά τα ληγμένα προϊόντα να τα διαχειριστεί με ορθό τρόπο έτσι ώστε να μην βρεθούν στο πιάτο μας. Η Ίδια υπηρεσία προσφέρεται σε φυτικά προϊόντα ( Φακές, ρύζι , μακαρόνια, ζύμες κλπ )όπου έχουν αποσυρθεί από την αγορά για λόγους λήξης τους . Η εταιρία αναλαμβάνει την όλη αυτή διαδικασία έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα βρεθούν εκ νέου στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα , προστατεύοντας την υγεία του καταναλωτή .