Τηλ:18 220 Πανελλαδικό Νούμερο

 E-mail: info@axiven.com

Αθήνα: Χειμάρας 3, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

η συμπλήρωση του μηνύματος και του email είναι υποχρεωτική για να γίνει η αποστολή του μηνύματος σας.

Αθήνα
Χειμάρας 3, Ν. Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343
Τηλ.: 210 2027960 Fax: 210 2016199
e-mail: info@axiven.com

Θεσσαλονίκη
Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης Ταχυδρομική Θυρίδα 658 ΤΚ 57008
τηλ 2310 785000, 2310 720040 fax 2310 785333
e-mail: thessaloniki@axiven.com

Πάτρα
Πανεπιστημίου 11, Πάτρα, ΤΚ 26441
Τηλ.: 2610 434178 Fax: 2610 434178
e-mail: patra@axiven.com

Καλαμάτα
Νέδοντος 128, Καλαμάτα, ΤΚ 24100
Τηλ.: 27210 91909
e-mail: kalamata@axiven.com

Ζάκυνθος
Σαρακινάδο 148, Ζάκυνθος ΤΚ 29100
Κ.Ζώντου - Α.Γκαγκαστάθης ΙΚΕ
Τηλ.: 26950 63530 Fax: 26950 63529
e-mail: zakinthos@axiven.com

Ρουμανία
Oras Otopeni, Calea BUCURESTILOR Nr. 305A4, Judet Ilfov
Tel: +4 021 313 35 30 Fax: +4 021 351 42 57
E-mail: office@axivenpestcontrol.ro