Τηλ:18 220 Πανελλαδικό Νούμερο

 E-mail: info@axiven.com

Αθήνα: Χειμάρας 3, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Η πιο απλή ανάγκη της κάθε πολυκατοκίας είναι ταυτόχρονα και η πιο σημαντική. Ο Όμιλος Axiven  αναλαμβάνει υπεύθυνα να εκδόσει τα κοινόχρηστα του κτιρίου σας, δεν κάνει απλά μια εκτύπωση. Διαθέτουμε τη γνώση του νομοθετικού πλαισίου και του τρόπου επιμερισμού των κοινόχρηστων εξόδων. Το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό σας συμβουλεύει και καθοδηγεί τον διαχειριστή, για τα καθήκοντά του και τα θέματα που αφορούν την λειτουργία της πολυκατοικίας. Χάρη στον επαγγελματισμό που μας διακατέχει, τη συνέπεια και την καινοτομία που έχουμε επιδείξει τόσα χρόνια. εύλογα μπορούμε να αναφέρουμε ότι πραγματικά βοηθάμε το διαχειριστή να υπολογίσει και να εκδώσει τα κοινόχρηστα, τον καθοδηγούμε και δίνουμε λύσεις που ουσιαστικά διευκολύνουν το έργο του. Ο διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει, ότι τα κοινόχρηστα θα εκδίδονται σωστά και θα παραδίδονται άμεσα. Επιπλέον, διαθέτουμε ένα σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα κατά το οποίο γίνεται εκτύπωση σε laser εκτυπωτές καθώς έχουμε στη διάθεσή μας κομμένα ειδοποιητήρια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εξαιτίας του άρτιου μηχανογραφικού μας συστήματος  επιτυγχάνεται σωστός επιμερισμός των εξόδων χωρίς αποκλίσεις.

Όλα τα παραπάνω δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν η ομάδα μας δεν διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις σας. Η πολυετής εξειδίκευση μας επιτρέπει την άμεση απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις σας με αποτέλεσμα να γίνεται η εξυπηρέτηση σας πιο ανθρώπινη και πιο προσωπική.

Axiven_Omilos

AXIVEN COMBO

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ: 1 12ΚΙΛΟΥ ΠΥΡ/ΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ & 3 6ΚΙΛΩΝ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 20€/ΜΗΝΑ

*Η τιμή ισχύει για πολυκατοικίες μέχρι 15 διαμερίσματα, από 15-25 διαμερίσματα η τιμή διαμορφώνεται στα 23€/ΜΗΝΑ


Πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης
και στατιστικής ανάλυσης ευρημάτων


Πραγματοποιούμε όλα όσα δηλώνουμε με συνέπεια, ειλικρίνεια και σεβασμό στους πελάτες μας. Η φιλοσοφία μας εξασφαλίζεται μέσω της στρατηγικής προσέγγισης του πελάτη με εργαλείο τον κύκλο του Deming (PDCA). Κάνοντας χρήση της φιλοσοφίας "Σχεδιασμός (Plan) - Συλλογή στοιχείων (Do) - Έλεγχος (Check) - Αξιολόγηση (Act)" προγραμματίζονται βήματα που εγγυώνται την κάλυψη κάθε ανάγκης και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση κοινοχρήστων με σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

01.

Σε κάθε ειδοποιητήριο - απόδειξη υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πράξεις και τα χιλιοστά των διαμερισμάτων ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενοίκους.

02.

Εμφανίζονται τα κλειστά διαμερίσματα και το ποσοστό συμμετοχής τους.

03.

Εκδίδονται ξεχωριστές αποδείξεις για ενοικιαστές - ιδιοκτήτες και υπάρχει ειδικός χώρος ανακοινώσεων.

04.

Αναφέρεται όνομα και διαμέρισμα διαχειριστή.

05.

Ειδικό πρόγραμμα για αυτονομία θέρμανσης.